top of page
 
Integratieve kindercoaching en -therapie voor kinderen van 4 t/m 12 jaar

Je maakt je weleens zorgen om je kind en soms is het lastig als ouder om erachter te komen waar je kind last van heeft. Dan is het ook moeilijk om hem of haar te helpen. Kinderen kunnen verdrietig, bang, boos, teleurgesteld of gespannen zijn. Weinig zelfvertrouwen hebben, pesten of gepest worden, of een ander probleem hebben. Het heeft invloed op hoe het zich voelt en zich kan ontwikkelen. 

Nare gevoelens of gedachten kunnen zorgen voor gedrag wat door hun omgeving als opvallend of anders wordt gezien. Bewust of onbewust willen kinderen met hun gedrag iets communiceren over hoe het zich van binnen voelt of juist niet wil voelen. 

 

Zelfvertrouwen hebben, weerbaar en sociaal vaardig is voor alle kinderen belangrijk. School, sportclubs, hobbyclubs, sociale media en het gezin zijn verschillende werelden waarin kinderen zich staande moeten houden. 

 

"Ik help kinderen en ouders in mijn praktijk en samen komen we tot een oplossing"

 

Kinderen kunnen om verschillende redenen problemen met zichzelf of de omgeving ervaren. Een reden voor aanmelding zou kunnen zijn:

 

·      Nare gevoelens als verdrietig, alleen of onzeker.

·      Weinig zelfvertrouwen en een laag zelfbeeld

·      Slaapproblemen 

·      Problemen op school

·      Conflicten tussen broertjes en zusjes 

·      Vragen rondom weerbaarheid

·      Gedragsproblemen zoals woede aanvallen,

       gebrek aan concentratie en agressie

·      Lichamelijk klachten zoals eczeem, buikpijn en hoofdpijn

·      Emotionele conflicten zoals angsten, trauma’s, fobieën,

       rouw en faalangst​

·      Zich eenzaam voelen met het hebben van een diagnose

 

Werkwijze

Ouders vervullen een belangrijke rol in het traject en daarom start ik na ontvangst van de vragenlijst met een intakegesprek met de ouders. Samen onderzoeken wij de klacht en bespreken wij hoe thuis hun kind te begeleiden met de klacht.  

 

Ik ondersteun het kind bij het ontdekken van datgene dat hem/haar belemmert. Het kind ontdekt dat het niet de buitenwereld kan veranderen maar wel zijn/haar eigen gevoel en beleving. Ik help het kind zijn/haar eigen kwaliteiten en hulpbronnen in te zetten, zodat het in staat is om zelf problemen op te lossen nu en in de toekomst. Dit doe ik met een integratieve aanpak. Ieder kind is uniek, iedere aanpak is daarom ook uniek. 

 Ieder kind is uniek, iedere aanpak is daarom ook uniek

 

Na vijf kind-sessies bespreken wij tijdens een oudergesprek hoe de verandering zichtbaar is en welke ondersteuning er voor ouders of het kind nog gewenst is. Hoelang de coaching of therapie duurt, heeft te maken met de mogelijkheden van je kind en de invloed van de omgeving. Welke factoren zijn positief inzetbaar en waar zal het kind of de ouder mee moeten leren omgaan? 

 

Soms is coaching en therapie voor het kind niet nodig en is ouderbegeleiding door middel van een opvoedgesprek voor ouders al voldoende. Wanneer ouders meer inzicht willen in hun ouderrol dan is een systemische opstelling met het paard  een manier om meer over jezelf te ontdekken. 

 

Integratieve kindercoaching en therapie

 

Ieder kind is uniek en daarom heeft ieder traject een eigen aanpak. In de integratieve therapie staat niet de methode centraal maar het kind. Het uitgangspunt is dat het kind de deskundige is aangaande zijn eigen problemen: Het kind weet het, kan het en doet het. 

 

"Het kind weet het, kan het en doet het"

 

 

Integratieve kindercoaching en therapie is kortdurend en oplossingsgericht. Ik ga uit van minimaal 5 en maximaal 15 sessies.  De therapie kan zo kortdurend zijn, omdat kinderen als deskundigen van hun probleem worden ingezet. Ik richt mij op zowel de binnenwereld als de buitenwereld van het kind.

 

De integratieve benadering wil boven alle therapeutische werkwijzen uitstijgen met een totaalbenadering. Gedrag, denken, familiesysteem, emoties en gevoelens, de spirituele kant en het lichaam zijn gebieden die elkaar beïnvloeden. Als kindertherapeut bekijk ik het kind vanuit de verschillende invalshoeken, waarbij ik naar voren haal wat er voor dat unieke kind, op dit moment belangrijk is. Dat betekent dat de beste interventies uit de verschillende soorten therapie zijn gefuseerd tot een overkoepelende persoonsgerichte kindertherapie.

image00029.jpeg
image00021.jpeg
image00030.jpeg
bottom of page