Integratieve kindercaching en -therapie

De Integratieve kindercoaching en -therapie is de meest recent ontwikkelende vorm van psychotherapie, die alle methode gerichte therapieën overstijgt. Het beste uit de verschillende soorten therapieën zijn samengesmolten tot overkoepelende persoonsgerichte aanpak. Als coach denk en handel ik vanuit de gedachte dat ieder kind uit meerdere delen bestaat en meerdere karaktereigenschappen en kwaliteiten bezit. Coaching en therapie geven op een deelgebied, alleen op gedrag of alleen op het denken, volstaat niet. Integratieve kindercoaching en -therapie betekent een totaalbenadering, toegespitst op het kind. Het kind wordt geholpen om meerdere kanten van zichzelf opnieuw te ontdekken of zich nieuwe kwaliteiten eigen te maken (integreren).

 

Integratieve kindercaching en -therapie is geschikt voor kinderen tussen de 4 en 15 jaar die aangeven een probleem te hebben of zich anders gedragen dan andere kinderen van die leeftijd. Soms is het als ouder lastig om erachter te komen waar je kind last van heeft. Dan is het ook moeilijk om hem of haar te helpen. In dat geval help ik ouders in mijn praktijk en komen we samen met het kind tot een oplossing. Hoe lang de coaching of therapie duurt, heeft te maken met de mogelijkheden van je kind en de invloed van de omgeving. Welke factoren zijn positief inzetbaar en waar zal het kind mee moeten leren omgaan? Ik ga uit van maximaal 15 sessies tenzij er goede redenen zijn om te verlengen.  

 

Alleen het aanpakken van het gedrag is onvolledig. Dan doe je het kind te kort. Ieder kind heeft een integratieve coaching en therapie-aanpak nodig. De integratieve coaching en therapie gaat ervan uit dat het kind deskundig is over zichzelf en het recht en de mogelijkheid heeft om zich zelf te helpen. In het kort: je kind weet wat zijn of haar probleem is, kan het zelf oplossen en doet dat met de middelen die het zelf kiest. De aanpak richt zich op de binnenwereld van het kind, de relatie binnen het gezin en de relaties met de ‘buitenwereld’ zoals schoolvrienden en -vriendinnen. Het kind staat centraal, want ieder kind is uniek. Ieder kind heeft recht op een behandeling die specifiek op zijn of haar mogelijkheden is gericht.

Aan de hand van verschillende spel- en/of gesprekstechnieken kom ik erachter wat het probleem is, waar het kind last van heeft, en hoe hij of zij daarmee omgaat. Spelenderwijs laat ik het kind kennis maken met verschillende oplossingen. Ieder kind is uniek, iedere aanpak is daarom ook uniek. Wanneer er op jonge leeftijd problemen zijn die niet worden opgelost, kunnen deze op latere leeftijd groter worden. Bijvoorbeeld wanneer het kind in de pubertijd zit of zelfs volwassen is. Dankzij integratieve kindercoaching en -therapie kan er een oplossing worden gevonden voor het probleem. Dit voorkomt onnodig lijden in de toekomst.

KVK-nr: 71604340

IBAN: NL58RABO0334671515

Het Land van Zin en Zijn

Zandvoortsestraat 12

6691 EN GENDT

Tel: +31 (0)6 17 17 77 53

info@landvanzinenzijn.nl

© 2020 by Jeroen Boeve. 

Logo Wkkgz.jpg
NFG.jpg
SKJ.png