top of page
image00009.jpeg
 
Tarieven

Het tarief is euro 97,- per eindsessie of oudergesprek en duurt 50 minuten. 

Vergoede zorg: 

De praktijk heeft een contract met de volgende gemeente: Lingewaard, Arnhem, Over-Betuwe, Duiven, Westervoort.  voor het aanbieden van jeugdhulp- product behandeling. Om voor deze jeugdhulp in aanmerking te komen is een verwijzing nodig van een huisarts/POH, schoolarts, kinderarts of een jeugdconsulent/ het wijkteam. 

De kosten voor therapie kan worden vergoed vanuit het aanvullende pakket dat u hebt bij uw zorgverzekeraar. Deze vergoedingen vallen niet onder het eigen risico en een verwijzing van de huisarts is niet nodig. De hoogte van de vergoeding verschilt sterkt per zorgverzekeraar en type aanvullend pakket. U kunt hierover navraag doen bij uw zorgverzekeraar aan de hand van mijn registraties. 

Wat u niet vergoed krijgt valt onder de aftrekpost "specifieke zorgkosten" bij het invullen van de aangifte inkomstenbelasting. 

Wachttijd:

De wachttijd vanaf uw aanmelding tot de daadwerkelijke start van het traject bedraagt momenteel ongeveer 6 weken. Na aanmelding volgt er altijd telefonisch contact om uw hulpvraag en de voorbereidingen te bespreken. Ook voor eenmalige sessies of advies over doorverwijzingen naar andere collega's kunt u gerust contact opnemen.

Registratie:

Als therapeut ben ik aangesloten bij de Vereniging van Integraal Therapeuten (VIT) met als registratienummer 782.21.A.    https://vit-therapeuten.nl

Ik ben ook aangesloten bij het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) met als registratienummer: 140009209

De praktijk is met de naam Het Land van Zin en Zijn geregistreerd bij het landelijk informatiecentrum van de zorgverzekeraars, Vektis, en opgenomen in het Algemeen Gegevens Beheer Zorgverleners, AGBZ, met als persoonlijke AGB-code 94105032 en de praktijk AGB-code is 94064387

Bij de Kamer van Koophandel is de praktijk onder de naam Het Land van Zin en Zijn geregistreerd met het KvK nummer: 71604340


Mocht u ontevreden zijn dan proberen we hier uiteraard in goed overleg een oplossing voor te vinden. Komen we hier samen niet uit, dan kunt u een beroep doen op een klachtenfunctionaris zoals voorgeschreven in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). In navolging van deze wet ben ik ook aangesloten bij de geschillencommissie van de SCAG.
Op de website van mijn beroepsvereniging de VIT leest u wat u hiervoor kunt doen. https://vit-therapeuten.nl/clienten/niet-tevreden/

Ik ben ook ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ), met licentienummer xxxxx. Deze koepel verzorgt het tuchtrecht via de organisatie TCZ (www.tcz.nu). 

bottom of page