top of page
 
Opvoedopstellingen

Als ouder word je geraakt door het gedrag van je kind waardoor emoties hoog oplopen. Je voelt je belemmerd in de relatie met je kind maar begrijpt niet waarom. Je voelt je overvraagd als opvoeder; te verantwoordelijk of overbezorgd. Je hebt moeite met grenzen stellen en kunt niet echt genieten van het ouderschap. 

 

Je kind reageert extreem angstig of boos. Je kind claimt jou of je partner en bemoeit zich met jullie relatie. Je kind laat gedrag zien dat niet past bij zijn ontwikkeling bv. weer in bed plassen. Je kind  heeft het gevoel er niet bij te horen of in het gezin te passen en heeft terugkerende conflicten en moeite met aanvaarden van gezag.

Je hebt adviezen gevraagd, van alles gelezen, tips en trucs geprobeerd, maar ondanks al je liefde en inzet lukt het niet om een oplossing te vinden voor je opvoedvraagstuk. Hoe kan dat? Wellicht speelt er op een diepere laag iets wat jullie beïnvloedt.

Met een opvoedopsteller ga je direct naar de oorzaak van het probleem. Je ervaart aan den lijve wat er gebeurt tussen jou en je kind en/of andere gezinsleden. De werkelijke oorzaak wordt duidelijk.

Hierdoor weet je wat je kind nodig heeft en wat jij kunt doen als opvoeder. Een opvoedopstelling biedt een doorbraak in veel opvoedvraagstukken. 

 

Opvoedopstellingen kunnen van betekenis zijn bij: 

 • Opvoeding en ouderschap

 • Relatieproblemen en echtscheiding

 • Samengestelde gezinnen en loyaliteitsconflicten

 • Pleegzorg en adoptie

 

Het belang van het systeem.

Veel van de conflicten en emoties in de opvoeding hebben hun oorsprong in een grote gebeurtenis in het familiesysteem. Deze gebeurtenis werkt op een onbewuste manier door. Als de oorzaak niet herkend en erkend wordt, zullen de conflicten en emoties blijven bestaan. Ouders geven hun patroon (onbewust) door aan hun kind. Voor kinderen is dit een last. Het is een onterechte en veel te zware verantwoordelijkheid. Ze worden er boos van of ontwikkelen gezondheids- of gedragsproblemen.

Vanuit deze visie is het niet het kind, maar de ouder met wie gewerkt wordt. De ouder kan op de diepere laag verandering in gang zetten. En als de ouder verandert, verandert het kind vanzelf mee. De ‘Individuele Opvoedopstelling’ is een methodiek waarmee precies dáár gewerkt wordt waar de (opvoed-)vraag ontstaan is. De individuele opvoedopstelling vindt zijn oorsprong in de traditionele ‘familieopstelling’ maar heeft een geheel eigen werkwijze.

Hoe werkt het?

De ouder onderzoekt samen met de behandelaar kort zijn vraag: waar worstel je mee, waar wil je verandering in brengen, wat is je verlangen? Vervolgens breng je dit thema in een opstelling in beeld: letterlijk door voor elk gezinslid, inclusief jezelf, een vloertegel te kiezen en deze een plek te geven in de ruimte. Hiermee druk je uit hoe ieder zich tot elkaar verhoudt. Hierna word je uitgenodigd om op je eigen plek te gaan staan. Je stapt letterlijk in de dynamiek van je gezin en ervaart hoe het daar is. Dit is vaak een krachtige en bijzondere ervaring. Ook kun je ervaren hoe het is voor je kind. Vaak blijkt het anders te zijn dan je dacht.

 

Je krijgt inzicht in je vraagstuk op een diepere, familie-systemische laag. De puzzelstukjes vallen op hun plaats. En ‘als vanzelf’ wordt van daaruit helder wat je te doen staat om tot een fundamentele en blijvende oplossing te komen. Spanning en emoties verdwijnen, de liefde gaat stromen. De veranderingen hebben een positief effect op je kind en andere gezinsleden. Zo wordt opvoeden weer ontspannen.

Iedere ouder heeft een eigen familiegeschiedenis en reageert vanuit het eigen verhaal op de dynamiek in het gezin. Als ouder kun je dus alleen een eigen opvoedopstelling doen. 

De kracht van de opvoedopstelling:

 • Eén op één, dus privé

 • Je kind hoeft niet mee en wordt niet onnodig belast

 • Je werkt aan de vraag in het hier en nu 

 • Tijdens de opvoedopstelling voel je wezenlijk verandering 

 • 1 sessie is vaak genoeg 

 • De oplossing is blijvend 

 • De opstelling werkt positief voor het hele gezin 

 • Opvoeden wordt weer ontspannen

Schermafbeelding 2019-01-21 om 19.41.17.
bottom of page