Klachtenregeling

Klachtenrapportage:

In 2019 zijn er geen klachten gerapporteerd.

Klachtenprocedure:

20170223_Infographic_cliënt_Zorggeschil.